praneemedical.com=> ค้นหา -> วิธี ที่ช่วยเดิน คนชรา สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

วิธี ที่ช่วยเดิน คนชรา สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

จำนวนผู้เข้าชม : 3359 คน

คลิกดูภาพขนาดจริง : วิธี ที่ช่วยเดิน คนชรา สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
วิธี ที่ช่วยเดิน คนชรา สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
รายละเอียด

วิธี ที่ช่วยเดิน คนชรา สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ราคา : 0 .-

ประเภท : นานาสาระ เตียงคนไข้

ผู้สูงอายุ หรืออาจเรียกว่า คนแก่ คนชรา ผู้สูงวัย หรือราษฎรอาวุโส สำหรับประเทศไทย “ผู้สูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มบุคคลที่กำลังทวีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องในทุกๆประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้จากการสาธารณสุขและการแพทย์ที่เจริญขึ้น ช่วยให้คนมีอายุยืนขึ้น นอกจากนั้น จากการคุมกำเนิด และสถานภาพทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้การมีบุตรลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่ต้องพึ่ง พา มีปัญหาจากการเสื่อมถอยของร่างกายซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการมีโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งมักเกิดในช่วงสูงวัย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จากการขาดการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายจากปัญหาสุขภาพ การมีรายได้ลดลง หรือ ไม่มีรายได้ และมีปัญหาสุขภาพจิต เพราะเป็นวัยแห่งการพลัดพรากสูญเสีย ดังนั้น จึงเป็นวัยที่ต้องมีการดูแลเฉพาะแตกต่างจากวัยอื่นๆ เพื่อให้ผู้ สูงอายุ สามารถดูแลตนเองได้พอสมควรกับวัย มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อลดปัญหาของผู้สูงอายุเอง ของครอบครัว และของสังคม


ควรดูแลให้ผู้สูงอายุได้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย ทุกส่วน อยู่เสมอ เช่น การเดิน การบริหารกล้ามเนื้อและข้อที่สำคัญ เช่น ข้อเข่า ข้อไหล่ และข้อนิ้วต่างๆ เพราะข้อต่างๆ จะติดขัดได้ง่าย จากการเสื่อมถอยของเนื้อเยื่อข้อ กระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น การช่วยงานบ้านที่เหมาะสมกับสุขภาพ เช่น กวาดบ้าน รดน้ำต้นไม้ ช่วยดูแลหลานที่โตแล้ว แต่การดูแลเด็กอ่อนและเด็กเล็ก ควรต้องมีผู้ ช่วยผู้สูงอายุด้วย ควรจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้เคลื่อนไหวเสมอ ไม่นั่งแช่ดูทีวี หรือ นอนอยู่แต่บนเตียง การช่วยกันจัดให้มีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อกิจกรรมต่างๆ จะเป็นสิ่งที่ช่วยผู้สูงอายุทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ส่วนการออกกำลังกาย หมายถึง การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวที่เพิ่มการใช้พลังงาน นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวร่างกายในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่ง ควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ เพื่อแนะนำวิธีการในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละคน โดยทั่วไป การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คือ การเดิน ซึ่งเมื่อไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ แพทย์มักแนะนำการเดินวันละประมาณ 20-30 นาที ทุกๆวัน ซึ่งในการเดิน ควรต้องหาสถานที่ให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดย เฉพาะการล้ม การใส่เครื่องช่วยพยุงต่างๆ เช่น พยุงข้อเท้า และพยุงข้อเข่า รวมทั้งต้องเลือกรองเท้าที่เหมาะสมต่อการเดิน ป้องกันอุบัติเหตุต่อการล้ม และต่อข้อต่างๆ ซึ่งทางที่ดี ควรปรึกษาแพทย์และนักกายภาพบำบัดก่อน


เนื่องด้วยกระดูก ไขข้อและกล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานมาเป็นเวลานานมากๆย่อมทำให้เกิดความเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา ดังนั้งหากการที่จะให้คนชราได้บริหารออกกำลังกาย เดิน หรือเคลื่อนไหวนั้น เราจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการเดินของคนชรา นั่นก็คือวอกเกอร์ ความสามารถของวอกเกอร์นั้นจะช่วยให้คนชรามีที่จับยึดตลอดการเดินไปในสถานที่ต่างๆ หรือการเดินออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุจากการหกล้มได้เป็นอย่างดีเยี่ยม และยังเพิ่มความมั่นใจในการเดินในแต่ละก้าวของคนชราได้อีกด้วย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการใช้วอกเกอร์นั้นมีประโยชน์มากมายหลายประการ ซึ่งเราไม่ควรมองข้ามถึงความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุเป็นอันขาด

คลิกเพื่อดู วอกเกอร์แบบพับได้ : http://praneemedical.com/detail.php?id_detail=25  เมื่อวันที่ : 2014-10-14 11:19:47


สนใจสั่งซื้อเตียงคนไข้ โทรสอบถามได้ที่
081-142-8883 คุณวิ , 081-113-4665 วนิดา