praneemedical.com=> ค้นหา -> ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ - การดูแลผู้ป่วยในช่วงต้น

ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ - การดูแลผู้ป่วยในช่วงต้น

จำนวนผู้เข้าชม : 4942 คน

คลิกดูภาพขนาดจริง : ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ - การดูแลผู้ป่วยในช่วงต้น
ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ - การดูแลผู้ป่วยในช่วงต้น




รายละเอียด

ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ - การดูแลผู้ป่วยในช่วงต้น

ราคา : 0 .-

ประเภท : นานาสาระ เตียงคนไข้


ในบางครั้งความกังวลของผู้ปกครองที่จะต้องดูแลเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งหากดูแลไม่ดีเท่าที่ควรก็อาจทำให้อาการทรุดลงได้เช่นกัน ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูวิธีที่จะช่วยดูแลเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจในระยะเริ่มแรกกัน แต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับโรคหัวใจและการผ่าตัดกันคร่าวๆกันก่อน

ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจจะแบ่งได้โดยง่ายเป็น 2 ชนิด คือการผ่าตัดเปิดหัวใจ ซึ่ง หมายถึง การผ่าตัดขณะที่หัวใจหยุดเต้น เพื่อซ่อมแซมเย็บปิดรูรั่วภายในหรือลิ้นหัวใจ เป็นต้น และการ ผ่าตัดโดยไม่ต้องเปิดหัวใจ เช่น การต่อเส้นเลือด หรือการผูกเส้นเลือดเกิน การผ่าตัดทั้ง 2 ชนิด ผู้ป่วย จะใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลต่างกัน แต่โดยเฉลี่ยจะต้องอยู่ในหอผู้ป่วยหนักตั้งแต่ 1 ถึง 3 วัน และพักฟื้น ในโรงพยาบาลอีก 5 ถึง 10 วัน ในกรณีที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ เมื่อออกจากห้องผ่าตัด จะถูกย้ายมาที่หออภิบาลผู้ป่วยหนัก เรียกย่อๆ ว่า ไอซียู (intensive care unit) ผู้ป่วยยังต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจ เพื่อความปลอดภัยในช่วงแรก รวมทั้งจะมีอุปกรณ์หลายชนิดช่วยในการเฝ้าระวังภาวะการทำงานของหัวใจ เช่น วัดความดัน โดยใช้สายวัดทางหลอดเลือดแดง, การวัดชีพจร, สายวัดความดันที่ต่อโดยตรงมาจากห้องหัวใจ และสายที่ใช้ในการกระตุ้นหัวใจให้เต้นตามจังหวะ กรณีที่เกิดความผิดปกติของการเต้นหัวใจ ตลอดจนท่อระบายเลือดจากช่องรอบหัวใจและช่องปอด ผู้ป่วยเหล่านี้จะดูเหมือนเด็กที่ป่วยหนักในระยะเบื้องต้น นอกจากนี้ ผู้ป่วยจะได้รับยาเพื่อคลายอาการเจ็บปวด และทำให้หลับ ผู้ปกครองควรติดต่อซักถามกับ แพทย์ผู้ทำการผ่าตัด หรือกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจเด็กเป็นรายๆ เพื่อรับทราบผลการผ่าตัด และการดำเนินโรค ในระยะพักฟื้น


การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจในช่วงพักฟื้น

ผู้ป่วยที่ได้รับการย้ายมาอยู่ในหอผู้ป่วย จะใช้เวลาพักฟื้นตั้งแต่ 3 วัน ถึง 10 วัน ในช่วงนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะสามารถเริ่มกินนม หรืออาหารได้เอง แพทย์จะให้งดอาหารเค็ม เพราะจะมีปริมาณ เกลือที่มากเกินความต้องการ ในช่วงนี้ผู้ป่วยจะได้รับยา เพื่อช่วยในการกระตุ้นหัวใจ, ยาขับปัสสาวะ หรือยาขยายหลอดเลือดเป็นต้น นอกจากนี้ผู้ป่วยบางส่วนจะต้องได้รับการทำกายภาพบำบัด เพื่อระบาย เสมหะออกจากปอด เพราะการผ่าตัดหัวใจจะยังทำให้มีความเจ็บปวดจากแผลผ่าตัด

ผู้ป่วยหลายรายจะไม่สามารถหายใจเพื่อให้ปอดขยายได้เต็มที่ จะยังทำให้เสมหะค้างได้ ในเด็กที่โตโตขึ้น แพทย์อาจให้ ผู้ป่วยฝึกหายใจ เช่น เป่าท่อลม หรือลูกโป่ง เป็นต้น แพทย์จะทำการตรวจเพิ่มเติม เพื่อดูผลการพักฟื้น เช่น การทำเอ็กซเรย์ปอด, การตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงของหัวใจ หรือที่เรียกว่า เอ็คโค (echocardiogram) เป็นต้น

นอกจากนี้แพทย์จะทำการตัดไหม ตามแต่ชนิดของไหมที่เย็บบริเวณผิวหนัง เมื่อแพทย์แน่ใจในการฟื้นตัวของผู้ป่วยแล้วก็จะอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ก่อนกลับบ้าน แพทย์ จะให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อช่วยในการพักฟื้นของผู้ป่วยที่บ้าน


เตียงคนไข้ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ยังอยู่ในระยะพักฟื้น หากผู้ป่วยได้นอนอยู่บนเตียงที่เหมาะสมกับอาการป่วยและได้รับการดูแลรักษาจากญาติมิตร ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจและหายป่วยได้เร็ววันเร็วคืนอีกด้วย



  เมื่อวันที่ : 2014-07-09 09:31:02


สนใจสั่งซื้อเตียงคนไข้ โทรสอบถามได้ที่
081-113-4665 วนิดา