praneemedical.com=> ค้นหา -> รถเข็นเปลนอน

รถเข็นเปลนอน

จำนวนผู้เข้าชม : 13164 คน

คลิกดูภาพขนาดจริง : รถเข็นเปลนอน
รถเข็นเปลนอน
รายละเอียด

รถเข็นเปลนอน

ราคา : 0 .-

ประเภท : เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์

รถเข็นเปลนอน และความรู้ในเบื้องต้น

รถเข็นเปลนอนผู้ป่วยที่เอาไว้รับผู้ป่วยมารับบริการ โดยเฉพาะผู้ที่มีการเจ็บป่วย อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาการเปลี่ยนแปลงรุนแรง ฉุกเฉินขณะรอซักประวัติ รอตรวจ เป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย รวมถึงผู้บาดเจ็บมีบาดแผลและมีเลือดออกปริมาณมาก โดยรถเข็นผู้ป่วย stretcher ในปัจจุบันหลากหลายรูปแบบเพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการใช้งาน แต่ในความเป็นจริงนั้นการใช้งานก็ขึ้นอยู่สภาพการณ์ของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อบริหารจัดการให้เกิดความเหมาะสมกับอุปกรณ์ แต่ในบางครั้งก็ไม่สามารถทำได้ จึงมีผลเสียตามมา เช่น เปื้อนเลือดแล้วล้างไม่ออก กลิ่น สีที่ไม่น่าพึงพอใจ ก่อให้เกิดความไม่สะอาด การแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่ผู้มารับบริการรายอื่นได้ๆ ผ้าปูเตียง ผ้ายาง มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และชำรุดสูญหาย งานเปลจึงหาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยให้ใช้งานได้สะดวก และประหยัดต้นทุน ทำความสะอาดได้ง่าย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการทุกคน


รถเข็นเปลนอน เป็นเตียงที่ให้ผู้ป่วยนอนในลักษณะนอนหงาย ซึ่งประกอบด้วยล้อทั้งหมด 4 ล้อ สามารถให้เจ้าหน้าที่พนักงานเข็นผู้ป่วยไปยังห้องฉุกเฉินหรือห้องพักฟื้นต่างๆในโรงพยาบาลได้อย่างดีทีเดียว


วัตถุประสงค์
1.    เพื่อแก้ไขปัญหาเบาะผ้าและหนังเปื้อนเลือดและสิ่งคัดหลั่งจากผู้ที่มารับบริการ
2.    เพื่อความสะดวกในการใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์
3.    เพื่อความประหยัดงบประมาณของโรงพยาบาล

อุปกรณ์ที่ใช้และวิธี
ถุง พลาสติกที่เป็นถุงแดง ขนาด 36x36 นิ้ว นำมาตัดก้นถุงและตัดด้านข้างออกให้เป็นแผ่นยาว จากนั้นนำมามัดมุมและนำไปห่อหุ้มเตียง หรือ เบาะที่ให้ผู้มารับบริการนอน


ข้อเสนอแนะ
1. ควรหาถุงพลาสติกสีขาวหรือใสๆ และบางกว่าเดิมเพื่อลดต้นทุนในการใช้งาน
2. ควรพัฒนาอุปกรณ์ที่จะใช้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีเลือดออกจำนวนมาก
3. งานบริหารของโรงพยาบาลควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้เลือกซื้ออุปกรณ์มาใช้ เอง เพราะจะเกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยประหยัดงบประมาณเกิดความพึงพอใจต่อผู้มา รับบริการ


  เมื่อวันที่ : 2014-07-01 10:31:31


สนใจสั่งซื้อเตียงคนไข้ โทรสอบถามได้ที่
081-113-4665 วนิดา